fbpx

Heile deg Coaching tilbyr halvdag eller heldags samlinger med ulike vinklinger av temaet selvledelse, arbeidsglede og trivsel. En workshop vil være en kombinasjon av interaktivt foredrag og gruppearbeid. Vi legger opp til at deltakerene er aktive gjennom oppgaver, erfaringsutveksling og dialog.

Jeg anbefaler gjerne å legge inn en liten time med fysisk aktivitet i løpet av samlingen, der jeg bruker elementer fra Hoppla treningsgruppene. Treningen kan gjøres så svett eller lite svett som dere ønsker, og kan tilpasses ulike målgrupper. Dette gir samlingen et svært positivt løft og ny energi til å jobbe med det faglige.

Workshop arbeidsglede og trivsel

Hvordan vil vi ha det på jobben? Hvordan skal vi samarbeide?
I workshopen lager vi kjøreregler for hvordan vi vil ha det, med konkret tiltaksplan for å få det slik vi ønsker. Dette involverer alle og skaper stort engasjement og oss-følelse.

Dette er en helsebringende workshop, der vi fokuserer på å få glade og engasjerte medarbeidere.

Svært mange arbeidsplasser er preget av hektiske dager, høye krav til å prestere og til å nå resultater, knapt med folk til å gjøre arbeidsoppgavene, stadig nye forventninger, organsisasjonsendringer og endringsprosesser.

Stress og utbrente medarbeidere med påfølgende sykemeldinger kan bli resultatet.

Å satse på de ansette sin helse og trivsel er en forebyggende investering. Vi setter fokus på det som gjør at folk holder seg friske, glade og engasjerte på jobben.

Workshop selvledelse

Hvordan kan du bli den beste utgaven av deg selv?

Vi har alle både gode og dårlige dager – også på jobben.

I denne workshopen handler det om hvordan du selv kan påvirke og velge hvordan du fremstår, og ta ansvar for egen trivsel.
Hvordan lar du deg påvirke av de rundt deg? Og hva smitter du andre med?

Her jobber vi med effektive verktøy som du vil få god nytte av
• Tilstand: hvordan kan du påvirke og velge tilstand/sinnsmodus?
• Selvsnakk: hvordan snakker du til deg selv, og om deg selv til andre?
• Bevisstgjøring: Hvordan virker jeg inn på de rundt meg?